Radyo Sahibi : XXXXXXX  Radyo Admini : XXXXXXXXX Djlerimiz: Dj :XXXXXXX... Dj :XXXXXXX ... XXXXXXXX ... Dj xxx ... Dj xxx ..... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ...D j xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ... Dj xxx ...